Hendelser
I dag:
  • Hodnetoppen, Rennesøy
    Varighet: 2 – 2,5 timer, *, fremmøte: Ruten kl. 1030, parkering: gravplassen på Østhusvik kl. 1110. Vi kjører gjennom begge tunellene i Rennfast, svinger av rett etter siste tunell (avkjørsel Vikevåg) og svinger deretter inn på veien til Østhusvik. Her står Jostein Haugvaldstad og venter i krysset fra kl. 1110 til Sandnes-bilene kommer, og vi kjører videre og parkerer ved gravplassen på Østhusvik. Derfra går vi turen til Hodnetoppen, en forholdsvis lett tur på 2 – 2 ½ time frem og tilbake. Turleder: Jostein Haugvaldstad, mob. 90 69 25 73
Neste hendelse(r):
Njåskogen
Kalender | Sk   Om...

Hendelse 10.12.2017
Njåskogen
Eksporter
Varighet: 2,5 – 3 timer , *, fremmøte Ruten kl. 1030, parkering: Njåskogen kl. 1100. (Husk parkeringsautomat – 20 kroner).Turleder: Gunleiv Bill, mob. 40 10 66 71
enok - 25.09.17