Visekveld (for medlemmer av Ganglaget)
Kalender | Sk   Om...

Hendelse 26.01.2018
Visekveld (for medlemmer av Ganglaget)
Eksporter
Kl.19.00 hos Kjell Nilsen, Nubben 6, 4340 BRYNE, mob. 952 66 418
Huset ligger sør på Bryne og på vestsiden av jernbanen. Kjør langs jernbanen fra sentrum ca. en god km sørover. God parkering i gardstun og langs veien.
enok - 13.12.17