Hendelser
I dag:
  • Hodnetoppen, Rennesøy
    Varighet: 2 – 2,5 timer, *, fremmøte: Ruten kl. 1030, parkering: gravplassen på Østhusvik kl. 1110. Vi kjører gjennom begge tunellene i Rennfast, svinger av rett etter siste tunell (avkjørsel Vikevåg) og svinger deretter inn på veien til Østhusvik. Her står Jostein Haugvaldstad og venter i krysset fra kl. 1110 til Sandnes-bilene kommer, og vi kjører videre og parkerer ved gravplassen på Østhusvik. Derfra går vi turen til Hodnetoppen, en forholdsvis lett tur på 2 – 2 ½ time frem og tilbake. Turleder: Jostein Haugvaldstad, mob. 90 69 25 73
Neste hendelse(r):
Hålandsvannet rundt
Kalender | Sk   Om...

Hendelse 04.03.2018
Hålandsvannet rundt
Eksporter
Varighet: 2 - 3 timer, *, fremmøte Ruten kl. 1030, parkering: ved Krossberg kl. 1100. Kjør Revheimsveien, ta til høyre i rundkjøring ved Esso-stasjonen på Sunde. Kjør rett frem mot vannet til Krossberg.
Turleder: Marthe Kolstad, mob. 957 30 443
enok - 13.12.17