Årsmøte/ -fest 2018
Kalender | Sk   Om...

Hendelse 16.02.2018
Årsmøte/ -fest 2018
Eksporter
INNKALLING TIL ÅRSMØTE OG FEST I GANGLAGET


Sted: Thon Hotell, Lura, Sandnes
Tid: Fredag 16. februar 2018 kl. 19:00

Saksliste:
1. Valg av møteleder og referent.
2. Styrets årsberetning.
3. Revidert årsregnskap.
4. Budsjett med fastsetting av kontingent.
5. Valg av styre og valgkomite.
6. Innkomne saker.

Saker som ønskes tatt opp må sendes Styret innen fredag 2. februar 2018.
e-mail sendes til: liv.haaland@lyse.net

Etter årsmøtet vil Olav Thu vise bilder og kommentere.


ÅRSFEST

Når Olav er ferdig med fremvisningen, forflytter vi oss opp i 2. etasje hvor årsfesten blir avholdt i restauranten.
Menyen består av koldtbord, dessert og kaffe.
Egenandelen er kr 300,- som bes innbetalt til kontonummer 3201.60.86672 innen fredag 9. februar. Dere er påmeldt når dere har betalt. Påmeldingen er bindende. Husk å skrive navnet ved betaling, dette er meget viktig.
Kontingenten for 2018 er kr 250,- som bes innbetalt til vår konto (ovenfor) innen 1. mars 2018.

Hilsen Styret
enok - 28.12.17