Hendelser
I dag:
  • Hodnetoppen, Rennesøy
    Varighet: 2 – 2,5 timer, *, fremmøte: Ruten kl. 1030, parkering: gravplassen på Østhusvik kl. 1110. Vi kjører gjennom begge tunellene i Rennfast, svinger av rett etter siste tunell (avkjørsel Vikevåg) og svinger deretter inn på veien til Østhusvik. Her står Jostein Haugvaldstad og venter i krysset fra kl. 1110 til Sandnes-bilene kommer, og vi kjører videre og parkerer ved gravplassen på Østhusvik. Derfra går vi turen til Hodnetoppen, en forholdsvis lett tur på 2 – 2 ½ time frem og tilbake. Turleder: Jostein Haugvaldstad, mob. 90 69 25 73
Neste hendelse(r):
Visekveld (for medlemmer av Ganglaget)
Kalender | Sk   Om...

Hendelse 25.05.2018
Visekveld (for medlemmer av Ganglaget)
Eksporter
Kl.19.00 hos:Tor Sigurd Anda, Lalandsvegen 35, 4353 Klepp Stasjon, mob. 41 3 75 46.
Det går an å parkere på Klepp Stasjon, og så spasere til Tor Sigurds hus.
enok - 28.03.18