Hendelser
I dag:
  • Hodnetoppen, Rennesøy
    Varighet: 2 – 2,5 timer, *, fremmøte: Ruten kl. 1030, parkering: gravplassen på Østhusvik kl. 1110. Vi kjører gjennom begge tunellene i Rennfast, svinger av rett etter siste tunell (avkjørsel Vikevåg) og svinger deretter inn på veien til Østhusvik. Her står Jostein Haugvaldstad og venter i krysset fra kl. 1110 til Sandnes-bilene kommer, og vi kjører videre og parkerer ved gravplassen på Østhusvik. Derfra går vi turen til Hodnetoppen, en forholdsvis lett tur på 2 – 2 ½ time frem og tilbake. Turleder: Jostein Haugvaldstad, mob. 90 69 25 73
Neste hendelse(r):
17. mai feiring (onsdag) – Prekestolen - Kansellert
Kalender | Sk   Om...

Hendelse 17.05.2018
17. mai feiring (onsdag) – Prekestolen - Kansellert
Eksporter
Ganglaget har satt opp tur til Prekestolen 17. mai, men siden interessen var så liten i fjor (bare 2 medlemmer deltok), så har vi tillatt oss å kansellere denne turen i år. Hvis medlemmene ønsker det, så er det ikke noe i veien for å sette turen opp igjen til neste år.
enok - 29.03.18